Życie z chorobą Gauchera

 

Po rozpoznaniu choroby Gauchera pacjent trafia zwykle pod opiekę specjalistycznego ośrodka klinicznego. Przechodzi tam wiele badań, których celem jest dokładne określenia wpływu choroby na organizm pacjenta. U poszczególnych osób choroba może bowiem przebiegać w różny sposób. Badania te mogą obejmować m.in.:

  • testy krwi,
  • badania obrazowe układu kostnego (badanie rentgenowskie, TK, RM),
  • badania płuc, 
  • badania obrazowe mózgu (TK, RM).

Kiedy lekarze uzyskają więcej informacji na temat choroby Gauchera u danej osoby, mogą zaplanować dalsze postępowanie oraz leczenie. W leczeniu stosuje się różne metody, mające ograniczyć nasilenie poszczególnych objawów choroby.

 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat leczenia choroby Gauchera, należy porozmawiać ze swoim lekarzem. W razie wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych w czasie leczenia choroby Gauchera należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie.