Informacje na temat leczenia

Aby uzyskać informacje na temat leczenia choroby Gauchera, należy porozmawiać ze swoim lekarzem. W razie wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych w czasie leczenia choroby Gauchera należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie.

Piśmiennictwo

  1. Pastores G, Weinreb N, Aerts H i wsp. Therapeutic goals in the treatment of Gaucher disease. Semin Hematol 2004;41 (suppl 5):4–14.
  2. Mistry PK, Cappellini M, Lukina E i wsp. Consensus Conference: a reappraisal of Gaucher disease – diagnosis and disease management algorithms. Am J Hematol 2011;86(1):110–115.